• Geschiedenis

  Reitdieptochten, 2008  op zondag 17 augustus 2008.

  De geschiedenis van de traditionele Reitdieptochten is begonnen in 1939. Jacobus van Dijk nam in 1938 de beurtdienst met het laatste zeilende beurtschip over van Adriaan ter Wiel. Jacobus was opgegroeid in Schouwerzijl en het was hem een doorn in het oog dat veel kinderen in Garnwerd niet konden zwemmen. Zijn vriend Johannes Lodewegen had een opleiding gevolgd als badmeester en is jaren als zodanig actief geweest in het zwembad van Electra. Hij gaf Jacobus het advies om de Garnwerder jeugd het zwemmen te leren.

  Na het werk stond de jeugd te wachten om gezamenlijk naar het Reitdiep te gaan. De eerste proef van bekwaamheid was van af de wal bij de brug naar de dukdalven te zwemmen. Als men zover was dat de dukdalven aan de andere kant van de vaargeul bereikt konden worden was dit goed voor het sein, nu kun je zwemmen. Natuurlijk was er toen ook al een soort competitie gevoel of de jeugd uit Winsum of Ezinge net zo goed/snel konden zwemmen als de Garnwerders, zo is’t gekomen.

  Na overleg met meester Dijkema en manufacturier Jacob Werkema werden een groot aantal mensen benaderd om mee te werken. Vanaf het prille begin tot vandaag de dag is het unieke van de Reitdieptochten dat het geen club of vereniging is maar door heel veel inwoners van Garnwerd en omstreken met elkaar wordt gedaan. Wij zijn ieder jaar weer met ongeveer 40 tot 45 vrijwilligers actief om er een geslaagde dag van te maken.

  In de jaren voordat het recreatiegebied er was moesten er steigers bij de start van de 1000 meter, de 500 meter en de finish gemaakt worden. Dit gebeurde met de balken uit het schotbalken loodsje en met materialen van Klaas Jan de Blécourt, de dorptimmerman, men was er dan een hele week mee bezig. Het verkleden gebeurde door de mannen op de stal in de doorrit terwijl de dames dit in de bovenzaal van café Hammingh konden doen.

  Met de komst van het recreatiegebied met toiletgebouw en het gratis beschikbaar stellen van alle faciliteiten is het werk er voor de organisatie een stuk eenvoudiger op geworden. De Eendracht de oudste fanfare van Nederland is vanaf het begin ieder jaar aanwezig voor de muzikale omlijsting. Hoewel de boodschap van de oprichters was: zwemmen is zwemmen gaan wij dit jaar met medewerking van o.a. de Eendracht, het Lichtekoor en de Garnwerder Sjanters en alle vrijwilligers ons jubileum extra glans geven. Er zijn topjaren geweest met +/- 400 deelnemers.

  Men kwam van zwemclub Septa uit Ter Apel met een paar bussen naar Garnwerd. Ook uit de stad kwam met veel mensen van b.v. zwemclub de Watervrienden en vele anderen. In het verleden was er ook nog een wedstrijd binnen de Reitdieptochten door de Turnkring Noord Groningen die dankbaar gebruik maakten van onze organisatie. De Zwembond is ons niet altijd goed gezind geweest en er kwam zelfs een verbod om met het wilde gebeuren ter spekking van de kas van de kroegbaas mee te doen.

  Als er in de loop der jaren allerlei dik gesponsorde pogingen zijn gedaan om Garnwerd te beconcurreren die al lang weer ter ziele zijn kunnen wij trots zijn op onze Reitdieptochten. Wij hopen dat wij met de Garwerders en heel veel deelnemers bij mooi weer en heerlijk water ons 60e jubileum kunnen vieren.

  Namens de Reitdieptochten commissie,

  Pieter van Dijk.